euroturystyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wzrost liczby elementów obcych w leksyce powiększa także możliwości tworzenia złożeń z obcymi składnikami typu prefiksalnego. Z jednej strony nasila się częstość użycia komponentów od dawna przyswojonych, jak auto, radio, tele czy super, z drugiej zaś ich zasób wzbogacają nowe, jak np. euro (por. euroczeki, euroturystyka). Brak przeszkód formalnych w powoływaniu do życia omawianego typu struktur sprawia, że wyrazów z elementami obcymi mamy znacznie więcej niż wskazywałaby na to liczba bezpośrednich zapożyczeń...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Handke, Kwiryna, Dalewska-Greń, Hanna (red.) 1994. Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, Warszawa : SOW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.