ewanjelista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nym). Słownikowi staropolskiemu nawet włączne iże w zdaniu złożonym nie jest jeszcze znane, chociaż w następującym, zresztą wyjątkowym przykładzie z Rozmyślania przemyskiego, chyba z nim mamy do czynienia: A takoż może to stać, co mówią ewanjeliści, iże miły Jesus był wiedzion do Annasza, jako mówi święty Jan, a od Annasza do Kajfasza na wietnicę, jako też ewanjelista mówi na to napirwej, iże mówi święty Maciej, iż był przywiedzion napirwej do Kajfasza a nijednej pamięci nie czyni o Annaszu [706]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Safarewicz, Jan et al. (red.) 1979. Opuscula polono-slavica, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.