ewolucjonistyczno-monistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nis”. Żadna z tych filozofii wieczystych nie istnieje w rzeczywistości, tak jak istnieją (w tekstach) poglądy filozoficzne, które pojawiły się w historii; istnieją one jako byty intencjonalne, w taki sam sposób, w jaki bytują idealne typy, czyli abstrakcyjne esencje owych zrealizowanych, historycznych filozofii. Zwolennicy ewolucjonistyczno-monistycznej koncepcji bytu upatrywać będą filozofię wieczystą w utrzymującej się poprzez wieki i tysiąclecia filozofii, mającej swój wyraz w kulturze europej, skiej w nurcie neoplatońskim i we wszystkim, co go przygotowało i co z niego wyrosło; zupełnie inną tradycję filozoficzną będą skłonni uznać za wyraz „philosophiae perennis” ci wszyscy, dla których struktura bytu jest złożona i którzy byt pojmują pluralistycznie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Swieżawski, Stefan 1966. Zagadnienie historii filozofii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo