explanandum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) puje on w pracach Carnapa. Aby się o tym przekonać, wystarczy uprzytomnić sobie, że Camap, tak samo jak i Mili, widzi główne zadanie analizy (używa tu terminu „wyjaśnianie“) w doprowadzaniu wyrażeń wyjaśnianych do większej precyzji — charakteryzuje nawet wyjaśnianie jako zastępowanie terminu mniej precyzyjnego (explanandum) terminem bardziej precyzyjnym (eccplanatum), i że, tak samo jak Mili, chce~ pozostawać w zgodzie z terminologią zastaną: zastrzega mianowicie, że explanatum powinno być w ten sposób podobne do explanandum, by mogło być użyte w większości przypadków, w których używano dotąd przednaukowego explanandum20. Połączenie tych dwu postulatów — postulatu precyzji językowej oraz postulatu respektowania użytku zwyczajowego w granicach wyznaczonych przez potrzebę precyzji — wydaje się właśnie znamienne dla postawy rekonstrukc jonistycznej. Dodajmy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.