ezocentryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) WYKAZ TERMINÓW OKREŚLONYCH Bezorzeczeniowe wypowiedzenie 114 Bezpodmiotowe wypowiedzenie 114 Bezpośrednia przydawka właściwościowa 139 Bierny związek 108, 122 Celowe wypowiedzenie podrzędne 243 Celowy stosunek zespolenia 243 Ciąg wypowiedzeń 193 Czasowe oznajmienie imiesłowowe 269 Czasowe wypowiedzenie podrzędne 221 Czasowe złożenie dwuwypowiedzeniowe równozależne 219 Czasowy stosunek zespolenia 219 Części wypowiedzeniowe 43 Człon szeregowy 283 Czynny związek 108, 122 Czynny związek działania 108, 122 Czynny związek stanu 108, 122 Długa pauza 214 Dodane wypowiedzenie 197, 200 Dodatkowy składnik 86 Dodatkowy składnik zespalający 210 Dodatkowy wyznacznik uczucia i woli 89 Dopełniający stosunek określnika do podstawy 137 Dopełnienie 138 Dopełnienie czynnika ogarniętego 171 Dopełnienie czynnika pomocniczego 180 Dopełnienie czynnika porównanego 182 Dopełnienie czynnika towarzyszącego 181 Dopełnienie czynnika uwzględnionego 178 Dopełnienie czynnika wtórnie ogarniętego 176 Dopełnienie orzekające 184 Dopełnienie sprawcy stanu 182 Dwuczłonowy szereg 285 Dwuczłonowy związek główny woluntalny 129 Dwuczłonowy związek orzekający 96 Dwuskładnikowy szereg 78 Dwuwypowiedzeniowe złożenie 198 Egzocentryczne zestawienie 52 EUptyczne wypowiedzenie 216 Eliptyczny związek poboczny 189 Ezocentryczne zestawienie 53 Formalno-gramatyczne zestawienie 59 Główne wypowiedzenie 289 Główny szereg wypowiedzeń 289 Główny związek 95 Grupa orzeczenia 95 Grupa podmiotu 95 Jednoczłonowy związek główny woluntalny 129, 133 Jednoczłonowy związek orzekający 96, 113 Jednorodne złożenie wielowypowiedzeniowe równozależne 281 Jednowyrazowe orzeczenie 102 Jedn owy razowy podmiot 97 Jedno wy razowy składnik 45 Jednoznaczny spójnik 206 Językowo umotywowane oznajmienie woluntalne 33 Kierunek intonacyjny 211 Konsytuacja 40 Kontekst 39 Krótka pauza 214 Luźna grupa wypowiedzeniowa 292 Luźne oznajmienie sądzące 22 Luźny ciąg wypowiedzeń 193 Luźny szereg 79...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1937. Składnia opisowa współczesnej polszczyzny kulturalnej, Kraków : PAU
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.