ezopowo-ironiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ta mistrzowska próbka stylu ezopowo-ironicznego (z zagadkową przydawką „antylojalny”, która w autografie ma postać „antypalojalny”) wyjaśnia istotę „nowej drogi” i „usług” ogółowi oddawanych, a wynikających z „inteligencji alias wiedzy”, ukazuje bowiem pisarza baraniogłowskiego jako denuncjanta-szantażystę na usługach policji, tropiącej uczestników i sympatyków powstania, i wyjaśnia, dlaczego w sieci tego pająka znaleźli się zarówno wójt Burak, jak nieszczęsny głuptak Rzepa. To są właśnie te realia, których...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian 1973. Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.