ezoteria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwotne wyjście ku Bogu umożliwia powrót do „ja” - spotkanie z Miłością i Prawdą czyni teraz bytowanie „ja” bezpiecznym. Nowy człowiek wzdraga się przed bezosobowymi lub skoncentrowanymi na „ja” technikami241. Wolno żywić nadzieję, że poprawne zdefiniowanie nowego człowieka ustrzeże wielu od zafascynowania sektami, z ich ezoterią i bezosobowością. Może warto zaryzykować stwierdzenie: jeśli człowiek bez religii przestałby być człowiekiem (M. Eliade), to o nowym człowieku można powiedzieć w pełnym sensie, że jest osobą, gdyż odnalazł się w Bogu i wobec ludzi, bytuje na sposób communio personarum. Tym, którzy w człowieku nie widzą osoby całym swym jeste...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Paszkowska, Teresa 2000. Integrująca rola słowa, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.