fabianista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czyli się do brytyjskich możliwości konstytucyjnych. Lecz nawet gdybyśmy mieli w Anglii gwałtowną rewolucję socjalistyczną, to bez względu na to, jak doszczętna byłaby rzeź, i jak całkowite wywłaszczenie, stopniowość byłaby tak samo nieunikniona pierwszego dnia po rewolucji jak i ostatniego dnia przed nią. Sama natura rzeczy zmusiła Rosję do uznai) „Fabian Society“, angielskie zrzeszenie socjalistyczne, którego Shaw byl wybitnym reprezentantem; fabianiści propagowali przebudowę ustroju drogą stopniowych, umiarkowanych zmian. Główni obok Shawa przedstawiciele: Sidney i Beatrice Webb, H. G. Wells...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŁódźT - Łódź Teatralna (Łódź)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.