fabianistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nia tego faktu, chociaż Trocki wyśmiewa mnie za to, że jestem fabianistą, tak samo jak to swego czasu czynił Engels. ZSRR jest w istocie związkiem Republik Fabianistycznych. Toteż im szybciej zdamy sobie sprawę, że jako taki posiada on poparcie naszych najpoważniejszych pisarzy politycznych, że mógłby nawet (gdyby miał ochotę), uważać nasze wyspy za ojczyznę swojej ideologii i wiedzy, tym szybciej przestaniemy ściągać na siebie ze strony jego tęgich mężów stanu obecną ogromną pogardę dla naszej umysłowości. Rosja jest tym,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŁódźT - Łódź Teatralna (Łódź)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo