fabianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Fabianiźmie i Ibseniźmie niema najmniejszego śladu humoru. Pierwszy z nich zmierza do przekształcenia robotników w przeciągu dwóch lub trzech wieków w małomieszczan; drugi dąży do wysunięcia na naczelne miejsce szczerości w stosunkach ludzkich, to znaczy do ich uniemożliwienia. Fabianizm stanowi socjalizm homeopatyczny, lbsenizm — etykę anarchistyczną. Ni jeden ni drugi nie odznaczają się zupełnie weselem — są to dwa nonsensy, popełnione w dobrej wierze, a więc niezupełnie przyjemne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Papini, Giovanni 1934. Gog, przekł. A. Brzozowska, Kraków : Wyd. Literacko-Naukowe
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.