fabryka-automat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) AUTOMATYKA, dziedzina techniki obejmująca zespół zagadnień i urządzeń dotyczących takiej organizacji procesów technol., że przebiegają one samoczynnie, a udział człowieka zostaje ograniczony tylko do ogólnego kierowania, nadzoru i kontroli; a. kompleksowa obejmuje całokształt procesów technol. zakładu pracy, np. w fabrykach-automatach, nadzorowanych jedynie przez nieliczny personel inżynieryjny, AUTOMATYZACJA, wprowadzenie do procesów technol. urządzeń zastępujących częściowo udział człowieka w tych procesach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.