fabryka-potwór

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) René Clair na początku lat dwudziestych wykorzystywał z satysfakcją techniczne możliwości kina (Paryż śpi, Antrakt, Podróż fantastyczna, Wieża), w latach trzydziestych natomiast realizuje Niech żyje wolność, namiętną filipikę przeciwko fabryce-potworowi i zniewoleniu przez nią człowieka, przeciwstawiając temu obrazowi stan naturalny świata i naturalnego jego mieszkańca. Film ten wprawdzie powstał w okresie kryzysu ekonomicznego, co trzeba brać pod uwagę, ale był skierowany nie tyle przeciwko przemysłowi tamtych lat czy jego społecznym skutkom, ile przeciwko samej maszynie. Podobny charakter miały Dzisiejsze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jackiewicz, Aleksander 1975. Antropologia filmu, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.