fabryka-szkoła

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podniesienia kwalifikacji robotników. Zamordowany przez oprawców faszystowskich stachanowiec Mazaj pisał: „Fabrykę radziecką można zupełnie słusznie nazwać fabryką-szkołą, w której robotnicy w procesie pracy uczą się i rosną... W naszej fabryce zostały stworzone bardzo dobre warunki do szkolenia technicznego“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fiodorowa, A. T. 1952. Rola pracy socjalistycznej w komunistycznym wychowaniu mas pracujących, tłum. E. Wąsowicz, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.