fabryka-truciciel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przemysłowych. Dotychczas zakład produkcyjny, który zatruwał środowisko naturalne, płacił kary fikcyjne, gdyż pieniądze na ten cel pobierał z puli centralnej, nie ponosząc w rezultacie żadnych konsekwencji finansowych. Przyjmując idealistyczne założenie, że dyrektorem fabryki-truciciela jest fanatyczny miłośnik przyrody, nietrudno sobie wyobrazić, jak wiele przeszkód natury biurokratycznej musiałby on przezwyciężyć, aby uzyskać odpowiednie fundusze na walkę z zanieczyszczeniami. Nadmierny centralizm systemu ekonomicz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gilejko, Leszek (red.) 1974. Rewolucja naukowo-techniczna jako czynnik rozwoju, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.