fabrykancik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nasi narodnicy? Czy rzeczywistość nie pokazuje nam na każdym kroku, że praktyczne poczynania narodników, skomponowane według recept „czystych** rzekomo idei „organizacji pracy** itp., prowadzą w praktyce jedynie do udzielania pomocy i poparcia „gospodarnemu kmiotkowi**, drobnemu fabrykancikowi lub skupywaczowi, w ogóle wszystkim przedstawicielom drobnej burżuazji? Nie jest to bynajmniej przypadek ani rezultat niedoskonałości lub niepowodzenia poszczególnych poczynań. Przeciwnie, na ogólnym podłożu gospodarki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin, W. I. 1950a. Dzieła. T. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.