fabularno-dokumentalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od dwóch lat nasz Klub czyni energiczne starania o zrealizowanie filmu fabularno-dokumentalnego o młodym Adamie Mickiewiczu na Białorusi i Litwie od roku 1798 do roku 1824. W 1997 r. Tomasz Krzywicki i Tadeusz Bystram opracowali scenariusz 69-minutowego filmu, a w ciągu roku 1998 rozpoczęła się, w trudnych warunkach, jego realizacja na Białorusi, Litwie i częściowo w Polsce. Inicjatywa ta osiągnęła sukces i film zostanie wyświetlony w 3 odcinkach w trzy kolejne dni świąt Bożego Narodzenia 1998 r. w II...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lithuania - Lithuania (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.