fabularno-kompozycyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gowy'charakter pozycji autorskiej i autorskiej idei. Pośrednio przyznaje, że utwory Szekspira, jakkolwiek nie są polifoniczne, jak Dostojewskiego, to jednak różnią się od utworów, które ograniczają się do dialogu uprzedmiotowionego. Są bardziej zdialogizowane, niż tego wymaga dialog uprzedmiotowiony, gdyż dialogowość rozgrywa się w nich w planie zarówno stylistycznym, jak i fabularno-kompozycyjnym (utwory Szekspira są bardzo skarnawalizowane) i wreszcie — w planie autorskim. Ale rów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porębina, Gabriela 1989. Od Proletkultu do realizmu socjalistycznego. Węzłowe problemy literatury radzieckiej okresu międzywojennego, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.