fabularno-mitologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i człowieku - 5 I 1942; Wesele poety - 17-18 I 1942; Łowy 26 II 1942; Śpiew o rycerzu purpurowej chmury - 21 IV 1942; Świat, kryształowa kula - V 1942; Ach, umieram, umieram 12 X 1942. Cecha wspólna: poemat fabularno-mitologiczny. Od takiej cechy wspólnej odchyla się jedynie Wesele poety, przez swój realnie autobiograficzny charakter i przez liryczne, radosne uniesienie podobne takim poematom Gałczyńskiego, jak z wcześniejszych Noctes aninenses, z późniejszych - Kronika olsztyńska...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baczyński, Krzysztof Kamil 1964. Utwory wybrane, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.