fabularno-narracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) terminu. Linde jako jedną z ilustracji w przywołanym haśle podaje sformułowanie: „Bajki i powieści Krasickiego”6  7 8 9. Nie można jednak zapominać, iż w dobie oświecenia termin „powieść” w dziedzinie literatury odnoszono do „różnych małych form fabularno-narracyjnych, takich jak powiastka (np. Powieści wschodnie Krasickiego, Powies'ci moralne J. F. Marmontela), czasem też do noweli, anegdoty, opowiadania, a nawet bajki” ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Napis - Napis (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.