fabularno-opisowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Otóż proza ta składa się jak gdyby z trzech warstw. Pierwszą stanowią „normalne”, „fabularno-opisowe” rozdziały epickie, ukazujące losy kilkunastu bohaterów wywodzących się z różnych części Stanów Zjednoczonych i różnych warstw społeczeństwa amerykańskiego. Rozdziały te są wprawdzie również ujęte...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sadkowski, Wacław 1968. Drogi i rozdroża literatury Zachodu, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.