fabularno-rzeczowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) :eregach; na poziomie elementarnym odczytania wątowe przeciwstawiono motywowym, zaś w perspektyie całościowej struktury powieści satysfakcjonowanie ę wyłącznie warstwą fabularno-rzeczową skontrastorano z nastawieniami na tezę, syntetyczną ideę utwoj. Obecnie sytuacja pozwala postawić pytanie o zwiąsk między tymi dwoma szeregami, można pokusić się wyjaśnienie, na którym z tych pożiomów subiektywe zjawiska intelektualizacji występują częściej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sułkowski, Bogusław 1972. Powieść i czytelnicy. Społeczne uwarunkowanie zjawisk odbioru, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.