fabularno-semantyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na koniec stwierdzić należy jeszcze jedną różnicę dotyczącą przebiegów czasowych w poszczególnych warstwach utworu operowego: w warstwach reprezentujących czynnik fabularno-semantyczny pomiędzy poszczególnymi ogniwami przedstawianych zdarzeń zachodzą stosunki przyczynowe. Treść każdej fazy utworu jest wyznaczona przez fazy poprzednie i sama wyznacza dalsze. Więź przyczynowa spaja ogniwa fabuły w czasie przedstawionym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1965. Szkice z estetyki muzycznej, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo