fabularno-zdarzeniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) oraz Północy i Południa, Wschodu i Zachodu". Implikują one, jak przekonuje autor, określone znaczenia naddane, pozwalające rekonstruować zawarty w powieści przestrzenny system semantycznoaksjologiczny pisarza, wywodzący się z rosyjskiej tradycji literackiej, Natomiast ujęcie łączne kategorii czasu i przestrzeni artystycznej w prozie Bunina przynosi praca badaczki radzieckiej — 28 L. Issowej , Autorka wybiera do analizy trzy nowele, w których czasoprzestrzeń stanowi dominantę tematyczno-strukturalną, organizującą plan fabularno-zdarzeniowy, narrację, kompozycję, technikę postaciowania oraz specyfikę gatunkową tych utworów. Jest więc tu czasoprzestrzeń ujmowania "w porządku morfologii dzieła literackiego jako jedna z zasad Jego planu kompozycyjno-tematycz* nego /rzeczywistości przedstawionej/, kształtująca się /.../ w...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Majmieskułow, Anna 1982. Chronotop drogi w prozie Iwana Bunina, Bydgoszcz : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.