fabularny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) znaczną żywotność i wysoki kurs powodzenia. W twórczości Belgijczyka, związanego z Francją Frans’a Masreel’a, nietylko przybiera on formy monumentalnej prostoty, ale przez niezliczone książki tego artysty, albumy graficzne o jednolitej, zamkniętej całości treściowej od: Les mortes parlent (1918), Le Soleil (1919), Idée, sa naissance, sa vie, sa mort aż do: Expiations (1933) — jakby nawraca do ludowego drzeworytu fabularnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.