fabularyzacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ski” jest utworem w dorobku Harasymowicza wyjątkowym. Zawarł w nim większość swoich doświadczeń artystycznych, od zaskakującej zmysłowej metafory po wzniosłą retorykę; zmieścił całą gamę nastrojów, od subtelnej kontemplacji po rozdzierający krzyk. Wyzwolił całą siłę kreacji. Zmysł fabularyzacyjny włączył do budowy historyczno-kulturowych symboli. Odsłonił po raz kolejny swe życiowe i poetyckie obsesje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PLitA - Pismo Literacko-Artystyczne (Kra­­ków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.