fabularyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W czasach, gdy do ambicyj literatury należą wielorakie hermetyzmy, gdy poeci nie pisują poezji, lecz — konstruowane wyłącznie z pojęć — o poezji eseje, gdy zwrot ku językowi jako poetyckiemu tworzywu staje się przyczyną powstawania utworów absolutnie niezrozumiałych, jeśli pragnie się je traktować jako należące do tego samego systemu porozumiewania się, który służy rozmówcom, dziennikarzom, autorom dzieł naukowych i autorom innych dzieł literackich — w czasach takich fantastyczny fabularyzm Michaux staje się tym bardziej zadziwiający i atrakcyjny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Twórczość - Twórczość (Kraków / War­­­­­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.