fakih

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ortodoksyjnych, sunnickich. Stosowano w tej szkole na szeroką skalę rozumowanie przez analogię, czyli tzw. kijas. Jest to zrozumiałe dlatego, że Abu Hanifa nie miał w swoim środowisku żywej tradycji Medyny, tradycji proroka i jego towarzyszy, musiał przeto w sposób bardziej dedukcyjny, opierając się oczywiście na Koranie, wypracowywać swój system za pomocą rozumnej opinii — ra’j. Z drugiej strony, fakihowie Iraku byli bardziej zainteresowani czystą teorią prawa aniżeli aktualną praktyką prawa, co było charakterystyczne dla Medyny. W wymierzaniu sprawiedliwości teoretyków prawa wyręczali sami kalifowie, którzy, jak wspomniano, nie zawsze liczyli się z naukami i przepisami islamu. Dlatego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.