faksymilowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Punktowanie zarówno Rejtana jak Batorego wykonano faksymilowo, ze względu na konieczność zharmonizowania całości biorąc pod uwagę to, że ubytki, choć liczne, były niewielkie w stosunku do wielkości obrazu a nawet poszczególnych elementów kompozycyj nych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.