fakultatywno-pojedynczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Katz i Postał wyróżnili dwa rodzaje reguł projekcyjnych. RP1 są używane do struktur, których wyznacznik frazowy zawiera tylko transformacje pojedyncze i obligatoryjne (= zdania jądrowe dawnej gramatyki transformacyjnej), nie naruszające zupełnie znaczenia. RP2 są używane do struktur zawierających transformacje fakultatywno-pojedyncze (ze zmianą znaczenia) lub transformacje generalizujące196. Jeżeli jednak transformacjom pojedynczym odjąć generalnie wszelką zmianę znaczenia i jeżeli — według propozycji Chomsky’ego — transformacje generalizujące można wyeliminować, to także reguły projekcyjne typu drugiego nie są potrzebne197...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helbig, Gerhard 1982. Dzieje językoznawstwa nowożytnego, przeł. Cz. Schatte i D. Morciniec, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.