fakultatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Warunki wzgl. przyczyny większej koncentracyi uwagi na pewnych głoskach są ogółem biorąc stałe, a więc i stale się apercypuje jaśniej pewne głoski lub ich kombinacye. Dochodzimy więc do wniosku, że t. z w. bezwyjątkowość praw głosowych jest następstwem stałości cech głoskowych i warunków kombinatorycznych. Do tego samego wniosku doszedłem przy rozbiorze pewnych fakultatywnych dyssymilacyi i stałości środków słowotwórczych, porówn. MPKJ. V. 253. Jeżeli zatem zarówno z tej strony jak i z rozpatrywania świadomości ludzkiej wogóle dochodzimy do tego samego wniosku, to możemy chyba uważać treść jego za pewną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudnicki, Mikołaj 1912. Studya psychofonetyczne. I. Assymilacya, Kraków : Nakł. AU
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.