fantomatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mylę. Można też, wracając do' górnego lotu fantazji, rozważać niesłychane kłopoty, przykrości i dylematy sytuacji „quasi-wszechmocy“ cywilizacyjnej, w rodzaju takich: skoro maximum satysfakcji człowiek uzyskuje w „dążeniu do celów“, a nie w ich osiąganiu natychmiastowym (bo taka jest, powiedzmy, jego biopsychiczna „natura“) — to czy należy przekształcać raczej środowisko („odłatwiać“ życie zewnętrzne, aby „nadmierny błogostan“ nie stał się von hornerowskim „gasicielem psychozoiku“), czy raczej życie wewnętrzne („technologia świadomości“: biochemiczna hedonizacja „centralna“; środki dające jakościowe zmiany stanów świadomości, W rodzaju „doskonalszych“ pochodnych psylocybiny; fantomatyka, itd.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.