faryngalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ski jasne i zmniejsza ich jasność [...]. Fakt, że ludy, które nie mają w swoim języku ojczystym spółgłosek faryngalizowanych, jak np. Bantu i Uzbekowie, zastępują faryngalizację spółgłosek w wyrazach arabskich artykulacją labializowaną, ilustruje podobieństwo perceptualne faryngalizacji i labializacji. Te dwa procesy nie występują łącznie w jednym języku; stąd powinny być traktowane jako dwa warianty jednej opozycji: mollowa / niemollowa. Dwa znaki fonetyczne [t] i [t] używane na oznaczenie spółgłosek zaokrąglonych i faryngalizowanych, mogłyby być zastąpione w transkrypcji fonemicznej jednym znakiem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakobson, Roman, Halle, Morris 1964. Podstawy języka, [tłum.] L. Zawadowski, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.