faryniarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) faruzajski 118 faruż 118 faryna 118 farynarz 118 faryniarz 118 farynnik 118 farynny 118 faryzeusz 118 fasa 119 faseczka 119 faska 119 fasola 119 fasolka 119 fasol 119 fason 119 fasować 119 fastryga 119 fastrygować 119 fastrzyga 119 fasulec 119 fasunek 119 faścić 187 faszerować 118 faszyna 119 faszysta 119 Pata Morgana 119 fatalista 119 fatalizm 119 fatalność 119 fatalny 119 fatalachy 119 fatataszki 119 fatum 119 fatyga 119 fawor 120 faworyt 120 faworyta 120 faworyty 120 fawować 120 faza 120 fąfel 118, 675 fąfol 116, 675 fąfrać 675 fąfry 116, 675 febra 120 fechtmistrz 120 fechtować 120 federpusz 448 fel 117 fela 117 feler 117 felować 117 felczer 120 feldmarszałek 120 feldwebel 120 felpa 120 femuraty 117, 131 fendel 117 fendrych 117 fenik 120 fenrych 117 feralny 120 ferenc 120 fercns 120 feret 120 ferctek 120 ferezja 120 fergadron 125 ferjalny 120 ferie 120 ferman 122 ferska 45 fertać 118 fertyczny 118 feruła 21 fest 121 fest (festyn) 121 festyn 121 feta 121 feteć 121 fetoć 121 fetor 121 fetować 121 feudalny 295 feudum 295 fiakier 121 fiatek 122 fialkowy 122 fiasko 121 lic! 121...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brückner, Aleksander 1989. Słownik etymologiczny języka polskiego, wyd. 5, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.