faryzeizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wszystko robi dla ojczyzny, pro publico bono. Nie jeden, widząc go przez uroczy pryzmat poezyi, widząc go uświęconym niejako powagą Mickiewicza, mógłby pomyśleć, że miłość ojczyzny i jej dobro jest jakiemśprawem najwyższem, jakąś dyktaturą, która zawiesić może wszystkie inne prawa: sumienia, uczciwości i honoru, i że wolno je wszystkie gwałcić, jeżeli powodem zgwałcenia jest chęć służenia ojczyźnie. Rzeczywiście byli u nas ludzie, którzy tak myśleli i podług tego działali; u wielu między nami jest ten faryzeizm patryotyzmu, który mówi, że „cel uświęca środki”, i że byle chcieć dobrze, wolno źle czynić, byle dla Polski,, wolno popełnić zbrodnię. Nie wpływ to Wallenroda...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.