fascynacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w zakresie „zabawy ze słowem”. Te językowe igraszki, które stanowią główny motyw wypełniających większą część zbioru grotesek poety, muszą się nam wydać nieco wyzbyte samokontroli, jaką dałby mniej „fascynacyjny”, bardziej upowszedniony rodzaj stosunku do własnego języka. Tylko zachłanność spragnionego „dziwności” rodzinnej mowy może tłumaczyć te nadmiary aliteracji, wewnętrznych rymów, stylizowanych cytatów i porzekadeł, tylko ona z nich rozgrzesza. Ale też ona nadaje zbiorowi pewne znamię indywidualne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.