fascynująco

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i innym, może nikt ująć nie mógł się ważyć. W tym charakterze dzięki pewnym rewelacjom, nietylko pozornym ale i istotnym, może się ostać jako jedna z niezliczonych prób zdawania sobie sprawy, wytłumaczenia, odgadnięcia tajemnicy wieczystej żywotności i świeżości tego arcydzieła. Że zaś Szekspir i jego standard-work frapuje i działa fascynująco na najbardziej nowoczesne intelekty, tego świeży przykład mamy w nowej pracy Romain Rollanda p. t.: „Prawda w dziele Szekspira”, w któ76...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.