fasolka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tych dniach pokazałem sztundystom całą prawdę na ziarnkach fasoli.—Jakto na fasoli?—Bardzo prosto: kładę ziarno na stół — to jest car, dokoła otaczam innemi ziarnami: to ministrowie, archijereje, generałowie, dalej — szlachta, kupiectwo, a te fasolki na kupie—to prosty lud...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trocki, Lew 1930. Moje życie. Próba autobiografji, przekł. J. Barski, S. Łukomski, Warszawa : Bibljon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.