fastować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zemrzecie, sicut homines moriemini) FI 81, 7. Doroszewski (op. cit.) gives as biaspectual (however some of them are questionable) chcieć, czynić, garnąć, mienić, mieszkać, patrzyć, płacić, przeciwić się, potrafić, ratować, święcić, śmieć, żądać and others. These are native verbs. More often, bi-aspectual verbs were of foreign origin, e.g. cembrować, fastować 'ustalać - ustalić’, fotdrować 'występować - wystąpić z oskarżeniem’, frysztować 'odraczać - odroczyć’, ochtować 'skazywać - skazać’,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kucała, Marian 2000. Polszczyzna dawna i współczesna, Kraków : IJP PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.