fastowicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pismaczy «należący do pismaka»: „zaaplikowano nazwanie kancelarii do jednego z odosobnionych pokoi fastowickiego dworu i nadano doskonale naśladowany pozór pismaczego przybytku“ W. H. 16; „Pismaczy przybytek zmienił się na komnatę mieszkalną“ ib. 257—8. W obu przykładach przymiotnik pismaczy da się zrozumieć jako znaczący tyleż co «pisarski»: nie odzywa się w nim ten odcień ujemny, który tkwi dzisiaj w podstawowym pismak. U K. K. zarejestrowane jest pod hasłem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.