fastowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) JAKIR Jona 1896-1937. Członek SDPRR(b) od kwietnia 1917 r. Bohater Wojny Domowej, w czasie działań na froncie polskim dowódca tzw. grupy fastowskiej. Od 1935 r. komandarm I rangi. Dowódca Kijowskiego Okręgu Wojskowego. Uchodził za jednego z najzdolniejszych wyższych oficerów RKKA, nazywany przez generałów niemieckich „radzieckim Moltkem”. W 1936 r. usiłował wydostać z NKWD...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Proskurin, Aleksander (wyb.) 1989. Fenomen Stalina, przekł. M. Kotowska, wyd. 2, Warszawa : MAW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.