fastrygówka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) od charakteru ruchu chwytacza m.sz. dzieli się na wahadłowe (wolnoobrotowe — do 2200 obr/min) i rotacyjne (szybkoobrotowe — do 6000 obr/min). Do pomocniczych lub wykończających operacji szwalniczych stosuje się specjalne m.sz., np. fastrygówki (—> fastrygowanie), —»■ guzikarki, dziurkarki; do zszywania dzianin używa się —► łączarek. Pierwszą m.sz. zbudował 1755 Anglik Ch.F. Weisenthal. W 1830 franc, krawiec...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.