faszysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podobny obraz na każdej następnej stacji: pełno rozmaitych mundurów i półmundurów. Na jakimś przystanku widzimy uzbrojonego od stóp do głów przystojnego, starszego Araba, bogato ubranego, a koło niego kilkunastu również zbrojnych towarzyszy. Faszysta nas informuje, że jest to szeik któregoś z plemion z okolicy Damaszku; walczy on wraz z całem plemieniem po stronie francuskiej, mszcząc się za śmierć szwragra, którego zabił kiedyś jeden z przywódców plemion powstańczych. Vendetta. Uśmiecha się nasz Sardyńczyk: sto...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystroń, Jan Stanisław 1928. Wspomnienia syryjskie. Bejrut – Palmira – Damaszek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.