faszystować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie są na nic potrzebne”. • Z artykułu Wojsko Polskie na zachodzie, zamieszczonego na łamach pepeesowskiej „Gazety Robotniczej” (nr 43): „Żołnierz polski z zachodu, który tak walnie przyczynił się do ogromnego wkładu krwi Polski w wojnie co tylko zakończonej po stronie demokracji i sprawiedliwości — będzie wracał do Ojczyzny nie jako jakiś banita czy wygnaniec, ale jako prawy i bohaterski syn matki Ojczyzny, której się dobrze zasłużył. Wstecznicy, faszystujący [sic!] intryganci eliciarscy [sic!] — mogą zostać za granicą. Bez nich nie tylko dziura w niebie się nie zrobi, ale przeciwnie — ciszej i spokojniej będzie. Mogą sobie oni pokupować fermy w Argentynie i, hodując świnki, marzyć o nieosiągalnej wielkości dyktatorskiej [sic!] nad narodem”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baliszewski, Dariusz, Kunert, Andrzej Krzysztof 1999. Ilustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej 1944-1956. T. 1. 1944-1945, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.