faszystowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (Nr. 108 z 12.5. r. b.) zaznaczył w obszer* rym artykule, że roczny bilans rządów Marszałka Piłsudskiego nie był dodatnim, że Marszałek Piłsudski, który pierwotnie podjął walkę z faszyzmem, dziś do form faszystowskich sam powrócił, wypowiada* jąc walkę demokracji oraz parlamentary* zmówi. „Kattowitzer Zeitung“ (Nr. 109 z 13.5 r. b.) dowodzi, że rząd obecny boi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.