faszystowsko-burżuazyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dze. Oczywiście tłumy zgromadzone na zebraniach uchwalały rezolucje, wyrażające radość z powodu wyzwolenia się litewskiego względnie estońskiego, względnie łotewskiego uarodu z pod faszystowsko-burżuazyjnego buta. Jak rok temu odezwała się ,,Prawda“, atakując drugi już Tydzień Narodów Ujarzmionych i prezydenta Eisenhowera, a za nią sowieckie i satelickie radio i prasa. Piętę achillesową starano...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korboński, Stefan 1963. W imieniu Polski walczącej, Londyn : B. Świderski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.