faszystowsko-endecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 196 | Oto związki frazeologiczne, w których nazwy faszyzm i faszysta funkcjonowały jako negatywne, obraźliwe określenia, odnoszące się do działań i zachowań przeciwnika politycznego (endecji): faszyzm endecki, swojski faszyzm, rodzimy faszyzm, prawicowy faszyzm, obóz faszystów, napaści faszystów, domorośli faszyści, „faszyści” warszawscy, młodociani faszyści „chjeńscy”, swoi „faszyści”, „faszyści” swojskiego chowu, „faszyści" polscy, organizacja faszystowsko-endecka, endecko-faszystowska prasa, faszystowska „Dwugroszówka”, organ rycerskich faszystów (O „Myśli Narodowej’'), małpiarsko-faszystowska komedia, bandy faszystowskie, ruchawka faszystowska (w Polsce)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kamińska-Szmaj, Irena 1994. Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919-1923, Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Po­lo­ni­sty­ki Wrocławskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.