faszystowsko-klerykalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Charles Maurrasa. Już u schyłku pontyfikatu Piusa XI uzgodniono formułę porozumienia. Ogłoszono ją publicznie w „Osservatore Romano“ w początkach pontyfikatu Piusa XII (Pacellego). Cała ta sprawa to jeden z przyczynków do akcji mobilizowania sił faszystowsko-klerykalnych przez Watykan celem zwalczania demokracji we Francji i przygotowywania gruntu pod państwo „korporacyjne“ 20°...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.