faszystowsko-korporacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie wszyscy jednak myśliciele neotomistyczni wiążą, tak jak ks. Nell-Breuning, ideę „przekroczenia” liberalno-wolnokonkurencyjnego modelu gospodarki kapitalistycznej z postulatem jej przebudowy zgodnie z zasadami faszystowsko-korporacyjnymi. Poza „niezłomnymi” zwolennikami koncepcji politycznych Piusa XI i uczestnikami frakcji „pacelliańskiej” w Kurii Rzymskiej (której przewodzi kard. Ottaviani), duża ich część trzyma się dziś raczej idei „socjalizacji” stosunków gospodarczych 23. Idea ta — podtrzymana w encyklice Mater et Magistra — nie zawiera bynajmniej koncepcji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaroszewski, Tadeusz M. 1965. Osobowość i własność. Ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.