faszystowsko-milicyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jako żołnierz lojalny pije on obecnie cierpkie piwo, którego nawarzył Mussolini wraz ze swym jedynym doradcą wojskowym w tych sprawach — generałem de Bano. Trudno przewidzieć, czy Badoglio, pomimo przyznawanego mu powszechnie talentu wojskowego, opanuje sytuację. Podobnoć straty Włochów bywają duże, a dywizje faszystowsko-milicyjne okazują się małowartościowymi w polu bandami i są masowo odsyłane do kraju. Jeżeli więc Mussolini nie wyleczy się dość szybko z choroby, na którą zwykle zapadają dyktatorzy, będzie z nim bardzo źle. O tym jednak, ażeby w razie jego upadku miały dojść do głosu we Włoszech elementy komunizujące, nie ma jakoby mowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jędruszczak, Tadeusz, Leinwand, Artur (oprac.) 1974. Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego. T. 4, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.