faszystowsko-nacjonalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nowy tygodnik, zgodnie z życzeniem jego redaktora, nie wysuwał w sposób zbyt jaskrawy — w początkach działalności — programu faszystowsko-nacjonalistycznego. Raczej proponował szeroką, radykalną dyskusję oraz postawę antysanacyjną. Dopiero powodzenie pisma skłoniło redakcję do wystąpienia z jawnie faszystowskimi hasłami. W tej sytuacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gałczyński, Konstanty Ildefons 1967. Wybór poezji, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo